,,Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi"

                                    ,,Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy"

O KANCELARII 

 

   Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Usielskiej w Szczecinie świadczy usługi prawne zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych oraz organów administracji publicznej. Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług prawnych obejmujących zarówno kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jak i prowadzenie indywidualnych spraw. Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów zarówno w postępowaniach sądowych jak i w sporach pozasądowych, również podczas negocjacji a także sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, pism procesowych oraz opinii prawnych.

 

   Każdy Klient jest zawsze traktowany indywidualnie, z dołożeniem wszelkich starań aby osiągnąć rezultat zgodny z jego oczekiwaniami. Kancelaria gwarantuje, iż usługi prawne będą każdorazowo świadczone zgodnie z zasadami etyki zawodowej obowiązującej radcę prawnego oraz z zachowaniem najwyższej staranności. Zapewnia dyspozycyjność, rzetelne podejście do każdej zleconej sprawy oraz profesjonalną pomoc prawną. Siedziba Kancelarii mieści się w Szczecinie, jednakże usługi prawne mogą być świadczone na terenie całego kraju - w zależności od bieżących potrzeb Klientów. Kancelaria posiada także dwie filie - w Gryficach oraz w Kamieniu Pomorskim.

 

RADCA PRAWNY - O MNIE

 

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, który ukończyłam w 2010 roku broniąc pracę magisterką pt. „Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w polskim procesie cywilnym” napisaną pod kierunkiem dr. hab. prof. US Henryka Doleckiego. Aplikację radcowską odbyłam w latach 2011 - 2013 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie wieloletniej współpracy z jedną z największych szczecińskich kancelarii radcowskich,  w której pracę podjęłam na pierwszym roku studiów.

 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Podczas dotychczasowej pracy zawodowej zajmowałam się w szczególności sprawami związanymi z obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym tworzeniem i obsługą prawną spółek handlowych, jak i prowadzeniem indywidualnych spraw z zakresu prawa cywilnego a także z zakresu prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Specjalizuję się w sporządzaniu umów handlowych i prowadzeniu spraw mających na celu dochodzenie roszczeń powstałych na tle ich realizacji

radca prawny szczecin

ZAKRES USŁUG  PRAWNYCH

 

Kancelaria świadczy usługi prawne przede wszystkim we wskazanym poniżej zakresie:

kancelaria szczecin

§ prawo cywilne    czytaj więcej...

§ prawo handlowe

czytaj więcej...

§ prawo

gospodarcze

   czytaj więcej...

 

§ prawo cywilne - w szczególności reprezentacja w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie ( wypadki komunikacyjne, szkody na osobie, szkody na mieniu, błędy lekarskie ), w tym w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielem, sprawy o zasiedzenie, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o zniesienie współwłasności, sporządzanie i opiniowanie projektów umów z zakresu prawa cywilnego, sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego,

 

 

 

§  prawo handlowe - w szczególności tworzenie i rejestracja spółek handlowych, sporządzanie projektów umów, aktów założycielskich oraz uchwał organów spółek handlowych, reprezentacja przed sądem rejestrowym, łączenie, przekształcanie i podział spółek handlowych, organizacja i prowadzenie zgromadzeń wspólników spółek handlowych, reprezentacja w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nieważności uchwały, o uchylenie uchwały, o wyłączenie wspólnika,

 

 

 

§    prawo gospodarcze - w szczególności sporządzanie projektów umów handlowych, reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, doradztwo prawne dla przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, prowadzenie spraw windykacyjnych, reprezentacja w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,

 

 

§   prawo rodzinne - w szczególności reprezentacja w sprawach o rozwód, o separację, o alimenty, o podział majątku, o ustalanie kontaktów z dzieckiem, o ustalenie ojcostwa, o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,

 

 

 

 § prawo pracy - w szczególności sporządzanie i opiniowanie projektów umów o pracę, regulaminów oraz innych aktów z zakresu prawa pracy, sporządzanie umów o zakazie konkurencji obowiązujących w trakcie zatrudnienia i po jego ustaniu, reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, reprezentacja poszkodowanych w sprawach dotyczących wypadków przy pracy,

 

 

 

 § prawo administracyjne - w szczególności reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej, prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego.

§ prawo

 administracyjne

        czytaj więcej...

§ prawo pracy

        czytaj więcej...

§ prawo rodzinne

  czytaj więcej...

HONORARIUM

 

Wysokość i forma płatności wynagrodzenia za prowadzenie sprawy jest każdorazowo indywidualnie uzgadniana z Klientem przy zlecaniu sprawy. Dwa główne sposoby ustalania wynagrodzenia to forma wynagrodzenia ryczałtowego oraz forma wynagrodzenia godzinowego.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wykonanie określonych usług prawnych lub kompleksowe prowadzenie sprawy w danej instancji sądowej za określoną przy zawieraniu umowy kwotę. Tę formę wynagrodzenia stosuje się w przypadku, gdy możliwym jest określenie z góry wielkości nakładu pracy radcy prawnego niezbędnego dla prowadzenia danej sprawy.

 

Dodatkowo dla przedsiębiorców oferowana jest także ryczałtowa forma wynagrodzenia za świadczenie usług stałej obsługi prawej firmy przez radcę prawnego w ramach stałego z góry określonego wynagrodzenia miesięcznego. Wynagrodzenie w stawce godzinowej stosowane jest w przypadku świadczenia usług prawnych, których czasu trwania nie można z góry oszacować lub na życzenie Klienta. Wysokość wynagrodzenia radcy prawnego zależy w tym przypadku od ilości czasu poświęconego na wykonanie zleconej usługi prawnej. Stawka godzinowa wynagrodzenia w każdym przypadku ustalana jest z Klientem indywidualnie przy przyjęciu zlecenia.

kancelaria radcy prawnego

ZAWÓD RADCY PRAWEGO, RADCA PRAWNY A ADWOKAT

 

Radca prawny w ramach swojej praktyki zawodowej udziela porad prawnych, sporządza i opiniuje projekty umów, sporządza opinie prawne oraz reprezentuje Klientów w sporach sądowych i poza sądowych. Radca prawny ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Oznacza to, iż wszelkie informacje  uzyskane od Klientów w związku ze świadczeniem pomocy prawnej objęte są nieograniczonym w czasie obowiązkiem zachowania ich w tajemnicy. Obowiązek ten jest podstawą zaufania Klienta do radcy prawnego i właściwego świadczenia usług prawnych. Dobry radca prawny nieustannie dba o swój rozwój zawodowy i na bieżąco podnosi kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach zawodowych oraz na bieżąco śledząc nowelizacje przepisów prawnych.

 

 Zawód radcy prawnego jest zawodem pokrewnym do zawodu adwokata. Obecnie jedyna różnica pomiędzy tymi zawodami sprowadza się do specjalizacji adwokatów w zakresie prawa karnego. Moja Kancelaria współpracuje z Kancelarią adwokata Jakuba Usielskiego (Filia w Choszcznie)

KANCELARIA GRYFICE

 

  Filia Kancelarii w Gryficach znajduje się obok Sądu Rejonowego w Gryficach przy ulicy 3 Maja 14 i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.30.

kontakt z prawnikiem

KANCELARIA KAMIEŃ POMORSKI

 

   Filia Kancelarii w Kamieniu Pomorskim znajduje się niedaleko Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Szpitalnej 16  i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.30.

Możliwie są również inne niż wskazane powyżej godziny spotkań z radcą prawnym w Gryficach oraz w Kamieniu Pomorskim ustalane każdorazowo indywidualne telefonicznie bezpośrednio z radcą prawnym jak również za pośrednictwem sekretariatów filii Kancelarii.

KONTAKT

Filia w Gryficach

ul. 3 Maja 14 ( I piętro )

72 – 300 Gryfice

 

 

tel. 91 307 07 05

kom. 606 371 622

Kancelaria Radcy Prawnego

Aleksandra Usielska

ul. Jagiellońska 1/4 ( I piętro )

70 – 435 Szczecin

 

tel. kom. 606 371 622

tel/fax 91 829 37 12

Filia w Kamieniu Pomorskim

ul. Szpitalna 16 ( I piętro )

72 - 400 Kamień Pomorski

 

 

tel. 91 300 06 54

kom. 606 371 622

poczta@kancelaria-usielska.pl   NIP 852 241 97 88    REGON 320896413   konto ING Bank Śląski 26 1050 1559 1000 0090 7595 0478